ตัวอย่างไม้เส้นพลาสติก ขนาดหน้ากว้าง 3-3.5 นิ้ว
9-4G/107ทองปิด [3"]
9-4G/50ทองปิด [3"]
9-4GW/107ทองปิด [3"]
9-4S/107 [3"]
       
9-4SA/107 [3"]
9-4W/107 [3"]
9-4WHITE/107 [3"]
9-132G/107 [3.5"]
       
9-132G/50 [3.5"]
9-132S/107 [3.5"]
9-132S/50 [3.5"]
9-132GW/107 [3.5"]
       
เบอร์55G/107 [3.5"]
เบอร์55G/50 [3.5"]
เบอร์55S/107 [3.5"]
เบอร์55S/50 [3.5"]