ตัวอย่างไม้เส้นพลาสติก ขนาดหน้ากว้าง 1 นิ้ว
902/100 [1"]
902 ดำ [1"]
902 G/106 [1"]
905/100 [1"]
       
905 MRG [1"]
905 MRS [1"]
9-061 S [1"]
9-061/100 [1"]
       
9-061/103 [1"]
9-061 G [1"]
906/100 [1"]
906 MRG [1"]
       
906 WG [1"]
907/100 [1"]
907 MRG [1"]
907 MRS [1"]
       
9-206W ฝ้ายผ้า [1"]
9-207G ฝ้ายผ้า [1"]
9-238 MRG [1"]
9-238 WG [1"]
       
9-918 MRG [1"]
9-918 WG [1"]
9-929/100 [1"]
9-929/100ตาข่าย [1"]
       
9-929/104 [1"]
9-929 ฝ้ายลื่น [1"]
9-929โอ๊ค100ตาข่าย[1"]
9-929ครีมตาข่าย [1"]
       
9-929Gตาข่าย [1"]
9-929MRGตาข่าย [1"]
9-929Wตาข่าย [1"]
9-931 MRG [1"]
       
9-931 MRS [1"]
9-931 WG [1"]