เครื่องเคลือบเย็น เป็นเครื่องเคลือบเย็นที่มีขนาดความกว้างด้านหน้า 33 นิ้ว ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งการใช้ มอเตอร์ไฟฟ้าและมือหมุน