เครื่องตัดไม้กระดานแผ่นหลัง เป็นเครื่องตัดไม้กระดานแผ่น ประกอบด้วยใบมีดตัด ยาว 55 นิ้ว พร้อมชุดเท้าเหยียบรับ แผ่นไม้และโต๊ะ รองรับชิ้นงาน ขนาด 40x56x28 นิ้ว