ปืนยิงลิ่มฝาหลังแบบลม OMER GUN เป็นเครื่องยิงลิ่มเพื่อปิดไม้กระดานแผ่นหลังกรอบรูป ตัวลิ่มสามารถเปิด-ปิด เพื่อ เปลี่ยนรูปภาพได้สะดวก