เครื่องตัดกระดาษวงกลม-วงรี KEENCUT # OVEL 6 เป็นเครื่องตัดกระดาษ 45 องศา เป็นรูปวงกลม วงรี สามารถตัดกระดาษเป็นรูปวงกลม – วงรี ได้ตั้งแต่ขนาด 0.8 นิ้ว ถึง 25 นิ้ว โดยมี ส่วนต่างของด้านกว้างและยาว ได้ตั้งแต่ 0 ถึง 8 นิ้ว นอกจากนี้ยังสามารถตัดเซาะร่องกระดาษ เป็นรูปวงกลม – วงรี ได้อีกด้วย