เครื่องเซาะร่อง Logan # 703 ใช้ร่วมกับเครื่องตัดกระดาษ Logan # 301-S และ Logan # 750 สามารถเซาะกระดาษ เป็นร่องเพื่อเพิ่มลวดลายบนกระดาษให้สวยงาม