เครื่องตัดกระดาษ Logan # 650 เป็นเครื่องตัดกระดาษที่มีขนาดความยาว 40 นิ้ว ประกอบด้วย
1.ฐานรองรับชิ้นงานและตัวยึดกระดาษโฟโต้บอร์ด รวมทั้งมีบรรทัดตั้งความกว้าง ขอบ กระดาษได้ถึง 5 นิ้ว
2.ชุดหัวตัด 2 ชุดติดกัน คือชุดตัดตรง 90 องศา และชุดหัวตัด 45 องศา พร้อมระบบ ล็อคใบมีด
3.มีบรรทัดด้านข้างยาว 27 นิ้วจึงสามารถตัดแบ่งกระดาษแผ่นใหญ่ได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว
4.มีบรรทัดบอกขนาดครบทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านบน ด้านล่าง และด้านข้างของกระดาษ สามารถตัดกระดาษชิ้นงานที่มีจำนวนมากในเวลาอันรวดเร็ว