เครื่องตัดกระดาษ Logan # 750 เป็นเครื่องตัดกระดาษที่มีขนาดความยาว 40 นิ้ว ประกอบด้วย
1.ฐานรองรับชิ้นงานและตัวยึดกระดาษโฟโต้บอร์ด รวมทั้งมีบรรทัดตั้งความกว้างขอบ กระดาษได้ถึง 5 นิ้ว
2.ชุดหัวตัด 2 ชุดติดกัน คือชุดตัดตรง 90 องศา และชุดหัวตัด 45 องศา มีบรรทัดด้าน ข้างยาว 27 นิ้วจึงสามารถตัดแบ่งกระดาษแผ่นใหญ่ได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว
3.วิธีใช้งาน ต้องตีเส้นด้านหลังของกระดาษก่อนการตัด จากนั้นใช้ตัวล็อคกำหนด ขนาดที่แน่นอนไว้ และสามารถตัดชิ้นงานที่เหมือนกันได้อย่างลวดเร็ว
นอกจากนั้น ยังมีระบบล็อคกันกระดาษเลื่อน