เครื่องตัดกระดาษ Logan # 301-S เป็นเครื่องตัดกระดาษที่มีขนาดความยาว 32 นิ้ว ประกอบด้วย
1.ฐานรองรับชิ้นงานและตัวยึดกระดาษโฟโต้บอร์ด รวมทั้งมีบรรทัดตั้งความกว้างขอบ กระดาษได้ถึง 4.5 นิ้ว
2.ชุดหัวตัด 2 ชุด คือชุดตัดตรง 90 องศา และชุดหัวตัด 45 องศา
3.วิธีใช้งาน ต้องตีเส้นด้านหลังของกระดาษก่อนการตัดทุกครั้ง จึงสามารถสร้างลวด ลายต่างๆได้มากมาย
4.มีความแข็งแรงทนทาน ทำงานได้คุ้มค่า และมีระบบล็อคกันกระดาษเลื่อน