เครื่องยิงมุม Minigraf 4E เป็นเครื่องยิงตะปู V-Nailเข้ามุมกรอบรูปแบบใช้เท้าเหยียบส่งตะปูV-Nail ฝังเข้าไปในกรอบคิ้วไม้ ทำให้เข้ามุมได้สนิทแข็งแรง หัวยิงมุมสามารถเคลื่อนที่ได้ สามารถตั้งโปรแกรมกำหนดตำแหน่งยิงได้อัตโนมัติ เหมาะกับโรงานที่มีชิ้นงาน จำนวนมาก