เครื่องยิงมุม Minigraf 44 เป็นเครื่องยิงตะปู V-Nail เข้าไปในกรอบคิ้วไม้ทำให้เข้ามุมได้สนิท หัวยิงสมารถเคลื่อนที่ได้ และสามารถยิงตะปู V-Nail ได้หลายตำแหน่ง มากตามความ ต้องการ โดยไม่ต้องเลื่อนย้ายชิ้นงาน จึงเหมาะกับชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่