เครื่องยิงมุม Minigraf 4 เป็นเครื่องยิงตะปู V-Nail โดยการใช้แรงลม ส่งตะปู V-Nail เข้าไปในมุม กรอบคิ้วไม้ ทำให้เข้ามุมได้สนิท หัวยิงมุมสามารถเคลื่อนที่ได้จึงไม่ต้องเคลื่อนชิ้น งานเมื่อยิงตะปู V-Nail มากกว่าหนึ่งตำแหน่ง เหมาะกับชิ้นงานจำนวนมาก ที่ต้องยิง V-Nail ไม่เกิน 3 ตำแหน่ง